eMagazine är en Internetanpassad version av en fysisk trycksak

Trycksaken blir lättläst, bläddringsbar och sökbar. Redo att användas på en hemsida eller skickas med e-post.

Korta laddningstider och enkel navigation. eMagazine fungera i de flesta webbläsare och använder inte tredjepartsprogram som Flash eller Java.

Tjänsten erbjuds av tryckerier i samband med ordinarie trycksaksproduktion eller som en tilläggstjänst.

Kom igång direkt och låt publikationen tala till en större publik redan idag.

eMagazine - se ett exempel